Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Firma RO-AN szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy bezpłatnie logują się w serwisie. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych.

Ochrona danych osobowych:

Serwis firmy RO-AN nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników / czytelników serwisu i wszystkich ”podserwisów”.

Gromadzenie danych osobowych:

Serwis RO-AN posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły jest to aktualny adres e-mail.

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie RO-AN materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma RO-AN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.