Akcja ” Wspieramy Domy Dziecka”

W  Bajkowym Labiryncie w Lublinie cały czas trwa akcja ” Wspieramy Domy Dziecka „. Zbieramy zabawki, które zostaną przekazane potrzebującym.